Náučný chodník Glanzenberg

Nálezy

Nálezy boli vykopané na hradnom vrchu Glanzenberg v rokoch 1981-2012 a všetky sa nachádzajú v expozícii na Starom zámku v meste Banská Štiavnica.