Náučný chodník Glanzenberg

A – Osídlenie a hrad na Glanzenbergu

« späť

Na kopci Glanzenberg (z nem. – Ligotavý, Lesklý vrch) najneskôr v 12. storočí vznikla významná opevnená osada Bana , kde sa ťažili a spracúvali drahé kovy (striebro a zlato). Predpokladá sa, že sa tu sporadicky ťažilo aj predtým (Kelti). Od 13. storočia prebiehala intenzívna banská činnosť na rudných žilách Špitáler a Bieber, ktoré na úbočí Glanzenbergu vystupovali na povrch terénu. Súčasťou osídlenia boli dve línie opevnenia (kamenný múr a zemný násyp), hrad s viacerými budovami, hradná kaplnka, obydlia baníkov a objekty slúžiace na uskladnenie a úpravu vyťaženej rudy.