Náučný chodník Glanzenberg

B – Osada Bana a hrad

« späť

Osídlenie na kopci Glanzenberg sa spomína v listine z roku 1217, kde sa píše o 300 hrivnách striebra získaných z Bane. Bana bolo dôležité opevnené hospodárske stredisko v susedstve dynamicky sa rozvíjajúceho sídla Štiavnica v údolí pod Glanzenbergom. Bana a Štiavnica sa stali základom mesta Banská Štiavnica. Vojnové udalosti roku 1442 a zemetrasenie  roku 1443 časť budov na Glanzenbergu vážne poškodili. Ťažba drahých kovov tu však pokračovala a niektoré stavby slúžili až do 17. storočia.