Náučný chodník Glanzenberg

C – Príroda a človek

« späť

Pôvodné lesné porasty na juhu a východe kopca Glanzenberg boli dubovo-hrabové, na východe a západe bukovo-dubové, miestami premiešané s jedľou. Na hrebienkoch a sutinách mohli rásť lipy, jasene a javory. Najmenej 900 rokov sa však toto územie s bývalou osadou Bana a hradom využívalo na banskú ťažbu.

Banská ťažba zmenila reliéf terénu, ktorý bol viackrát celkom odlesnený. Až do začiatku 20. storočia   zarastal lesom prirodzene, ťažilo sa tu drevo a páslo sa. Neskôr sa realizovalo aj zámerné zalesňovanie. Horné polohy kopca, kde sa rozkladá archeologická lokalita, sú dnes z lesného hospodárenia vyňaté, aby sa nálezy ochránili.