Náučný chodník Glanzenberg

CH – Dom skúšača rúd

« späť

Stavba s približne štvorcovým pôdorysom s rozmermi asi 5,7 x 5,7 m. Archeologický výskum odkryl predovšetkým západnú stenu (hrúbka 2,2 m) so vstupným portálom a časť bočných stien na severnej a južnej strane. Vstupný portál mal kamenné ostenie s 1ôžkom posuvnej závory na vnútornej strane. Na základe nálezov (kameň z rudného mlyna, taviace tégliky, troska, žetóny na váženie) možno predpokladať, že sa tu vykonávali skúšky rudy. Po skončení výskumu bol objekt v záujme jeho ochrany zasypaný.