Náučný chodník Glanzenberg

D – Archeologické nálezy a zvyšky stavieb

« späť

K poznaniu dejín osady Bana a hradu na Glanzenbergu (12. – 16.storočie) zásadným spôsobom prispel archeologický výskum. Prvé  vykopávky sa tu uskutočnili v rokoch 1902 – 1903 a 1931 – 1934. Roku 1956 lokalitu dva mesiace  skúmal Belo Polla z Archeologického ústavu SAV, ktorý okrem iného objavil vzácne železné dvere s kamennými verajami. Od roku 1981 vedie archeologický výskum na Glanzenbergu Jozef Labuda zo Slovenského banského múzea. Odkryl pozostatky hradu, opevnení (obvodový múr a zemný val) a obydlí, cisterny, hradnej kaplnky a technických objektov.