Náučný chodník Glanzenberg

E – Hrad na Glanzenbergu

« späť

Dominantné postavenie v opevnenom sídle mal kráľovský hrad na najvyššej časti kopca (794 m n. m.). Hrad vznikal postupne. Za jeho najstaršiu časť sa pokladá stavba (1)  s obdĺžnikovým pôdorysom (asi obytná veža) na severozápadnej strane, pochádzajúca z 12. storočia. V 13. storočí bol hradný areál dobudovaný približne do obdĺžnikového pôdorysu s rozmermi 44 x 30 m a doplnený ďalšími stavbami. Areálu dominovali tri vežové stavby – najstaršia na západe a dve hranolové na juhu a severovýchode. Ďalšie prestavby hradu súvisia s vybudovaním hradnej kaplnky na južnej strane hradu.