Náučný chodník Glanzenberg

F – Nálezy z hradu

« späť

Priestory medzi stavbami hradu boli predelené múrmi a nádvoriami. Našli sa aj zvyšky hospodárskych budov a cisterny na vodu, hlbokej 11 m. Z množstva jednotlivých nálezov treba vyzdvihnúť napr. keramiku z 12. storočia, banícky fokoš (ozdobnú sekerku) zo 14. storočia, importy mincí z Čiech, Rakúska a Talianska, zdobené stolové nože z 15. storočia, súčasti vojenskej výzbroje a banícke nástroje.

Podstatná časť objektov hradu je zatiaľ len sčasti zakonzervovaná, podrobné skúmanie a konzervovanie. objektov pokračuje.