Náučný chodník Glanzenberg

H – Hradná kaplnka

« späť

Kaplnka (koniec 14. storočia – začiatok 15. storočia.) stála na neveľkej terase pod južnou vežou hradu. Mala pravdepodobne emporu (galériu) a bolo z nej možné prechádzať do blízkej veže hradu. Bola jednoloďová, mala obdĺžnikový pôdorys s polygonálnym zakončením na východnej strane. Vstupovalo sa do nej z južnej strany. Priestor bol zaklenutý dvoma poľami krížovej klenby s kamennými rebrami. Medzi vzácne nálezy patria kamenné detaily klenby (svorník, konzoly, rebrá) a okien,  prenesené sú do Slovenského banského múzea . Konzervácia kaplnky sa uskutočnila roku 2014.