Náučný chodník Glanzenberg

I a – Žila Bieber

« späť

Na rudných  žilách prechádzajúcich cez Glanzenberg sa vykonávala intenzívna banská činnosť najneskôr od 12. storočia. Žila Bieber prebieha rozhraním centrálneho a južného banského revíru ložiska Banská Štiavnica. V jej línii na Glanzenbergu možno sledovať tzv. pingy, stopy po povrchovom dobývaní. Keramický črep nájdený v jednej z nich pochádza z 13. storočia a je to prvý priamy dôkaz umožňujúci datovanie banských prác na Slovensku. Na žile Bieber aj na žile Špitáler sa však intenzívna banská činnosť zrejme vykonávala už predtým, najneskôr od 12. storočia.