Náučný chodník Glanzenberg

I b – Ľudia objavujú a obnovujú

« späť

Glanzenberg (z nem. Ligotavý, Lesklý vrch, slovenský názov Staré mesto) s opevnenou osadou Bana a hradom priťahoval pozornosť bádateľov už od 18. storočia (svedčí o tom napríklad zápis v banskoštiavnickej kronike z roku 1737). Dôkladnejšie poznatky o tejto lokalite priniesli však až výskumy z 20. storočia.

Archeologické výskumy na Glanzenbergu sa spájajú s menami Vojtech Baker (1934), Belo Polla (1956) a najmä Jozef Labuda (od roku 1981 doteraz). Historické pramene o tejto lokalite skúmal historik Vendelín Jankovič aj archivár Mikuláš Čelko. Architektonicko-historický výskum uskutočnil a návrh obnovy kaplnky vypracoval Michal Šimkovic. Prieskum vegetácie a návrh jej úprav realizoval Pavol Polák. Konzerváciu časti murív hradu v 80. rokoch 20. storočia vykonal Jozef Píš.  Celkové zameranie areálu previedol  Július Cagáň. Konzerváciu hradnej kaplnky, návrh a realizáciu náučného chodníka a terénne práce od roku 2012 zabezpečuje občianske združenie Kruh. Odborné poradenstvo pri konzervácii murív poskytol Martin Mitz. Projekt obnovy kaplnky a koncepciu náučného chodníka navrhli architektky Ľubica Paučulová a Viktória Kyjovská.