Náučný chodník Glanzenberg

J – Opevnenie a obytné objekty

« späť

Celý areál opevnenej lokality Glanzenberg (3,5 ha) mal tvar oválu a bol ohradený nesúvislou kamennou hradbou z 13. storočia rozmeru približne  440 x 120 m. V tejto časti sedla, ktorým prebieha žila Bieber, bola odkrytá časť muriva hradby – úsek dlhý asi 22 m s hrúbkou 1,8 m. V hradbe sa zachovalo aj miesto, kde bola výpadová bránka. Hradbu v 16. storočí, ale možno aj skôr,  postupne doplnili zemným valom s priekopou, dodnes čiastočne zachovaným. Areál s takýmito rozmermi a opevnením mohol poskytovať dostatočné útočisko pred útokom nepriateľov.

K hradbe bol v 14. storočí na tomto mieste pristavaný dvojpriestorový dom s  rozmermi asi 13,5 x 14,5 m. Našli sa tu vzácne nálezy, z čoho možno usudzovať, že dom pravdepodobne slúžil aj na bývanie, možno aj kráľovského úradníka – comesa.