Náučný chodník Glanzenberg

K – Sklad rudy

« späť

Rudná žila Bieber prechádza približne stredom lokality. Na tomto mieste sa zachovali zvyšky budovy z 13. storočia s obdĺžnikovým pôdorysom (vnútorné rozmery 14 x 7 m). Pod touto stavbou, v ktorej sa pravdepodobne drvila a triedila ruda, bol v rokoch 2002 – 2004 objavený podzemný priestor s utajeným vchodom, ručne vytesaný do skaly, pravdepodobne sklad rudy a cenností.