Náučný chodník Glanzenberg

L – Opevnená stavba

« späť

Na vyvýšenine v strednej časti Glanzenbergu výskum odkryl zvyšky zaniknutej stavby. Bola opevnená valom a priekopou, čiastočne zachovanou. Vrcholovú časť zaberala obdĺžniková budova s rozmermi približne 15 x 7 m. Na jej juhozápadnej strane stála prístavba. Výskum zistil v juhovýchodnej stene dvojicu portálov s kamenným ostením. V jednom z nich sa dokonca zachovali železné dvere s plastickou výzdobou a archaickými symbolmi drahých kovov – slnkom (zlato) a mesiacom (striebro). Unikátne dvere, ktoré objavil archeológ Belo Polla, sú dnes súčasťou expozície Slovenského banského múzea na Starom zámku v Banskej Štiavnici.