Náučný chodník Glanzenberg

O – Plošina nad dobývkami

« späť

V tejto časti Glanzenbergu , nad povrchovými dobývkami žily Špitáler, sa pri archeologickom výskume opevnenej baníckej osady Bana s hradom podarilo objaviť pozostatky murovaných stavieb z 13. storočia. Podzemné priestory týchto stavieb boli prístupné schodmi vysekanými do skaly. Stavby boli neskôr nadstavané o murované poschodie. Podľa nálezov (kuchynská keramika, prasleny a mince) sa využívali na bývanie Nachádzala sa tu aj redukčná taviaca pec z 15. storočia a skúšobňa kovov miestnych rúd.