Náučný chodník Glanzenberg

P – Nálezy na plošine

« späť

Nad povrchovými dobývkami žily Špitáler sa našli pozostatky stavby z 13. storočia, rozšírenej v 15. aj 16. storočí. Tvorili ju dva priestory, z vnútornej strany pristavané k  staršej hradbe. Menší, s rozmermi asi 7 x 7 m, mal múry hrubé približne 90 cm. Zvnútra bola v  hradbe odkrytá strieľňa. Miestnosť mala schodisko, široké približne 120 cm, vysekané do skaly. Väčší priestor s rozmermi asi 13 x 7 m mal portál široký 130 cm a takisto schodisko vysekané do skaly. Mladšia prístavba mala rozmery 6 x 4,5 m. Na základe nálezov sa zistilo , že tu bola skúšobňa rúd s taviacou pecou. Na tomto mieste boli odkryté aj ďalšie obytné objekty.