Náučný chodník Glanzenberg

R - Výhľad na krajinu

Priebeh stredovekej hradby z 13.storočia, ktorá chránila banícku osadu Bana, sa dá určiť podľa zaniknutej stavby, s veľkou pravdepodobnosťou pristavanej k hradbe z vnútornej strany. Na svahu pod ňou sú popadané bloky muriva, možno pochádzajúce práve zo zrútenej hradby. Od zaniknutej stavby hradba pokračuje v strmom svahu popod strednú vyvýšeninu kopca Glanzenberg až do sedla, ktorým prechádza rudná žila Bieber.

Dokumenty a súbory na stiahnutie

R_Priebeh stredovekej hradby z 13.docx