Náučný chodník Glanzenberg

S – Opevnenie

« späť

Zemný val, vybudovaný v 13. – 16. storočí, je vonkajšou líniou oválneho areálu opevnenia lokality Glanzenberg. Lemuje kamennú hradbu z 13. storočia, ktorá obkolesovala vnútro osady s výmerou až 3,5 ha a dosahovala hrúbku minimálne 1,8 m. Priebeh valu  sa zachoval najmä na tomto mieste, kde má odstup od hradby 18 – 20 m. Je pravdepodobné, že val prebiehal po celom obvode kamennej hradby, inde je však už menej zreteľný. Areál s takýmito rozmermi a opevnením mohol poskytnúť útočište pred nepriateľom veľkému počtu ľudí. Opevnenie vzniklo pod vplyvom obáv pred tatárskym vojskom, tureckou armádou aj ozbrojenými  lúpežnými skupinami.