Náučný chodník Glanzenberg

T – Mesto Banská Štiavnica

« späť

V doline pod Glanzenbergom a na jeho úbočiach je rozložené mesto Banská Štiavnica. Začiatky osídlenia v tejto časti Štiavnických vrchov siahajú do 12. storočia a spájajú sa so vznikom dvoch osád s historickými názvami Bana (na Glanzenbergu) a  Štiavnica (v údolí riečky Štiavnička). Z nich vyrástlo stredoveké mesto, ktoré sa od začiatku 13. storočia intenzívne rozvíjalo na hospodárskej základni ťažby drahých kovov vďaka kolonistom z nemeckých krajín. Uhorský kráľ Belo IV. okolo roku 1238 udelil Banskej Štiavnici štatút slobodného kráľovského banského mesta. Na horizonte sa týči bájny vrch Sitno (1 009 m n. m.), na ktorom sa takisto zachovali ruiny stredovekého hradu. V údolí pred nami vidieť ako na dlani všetky významné dominanty mesta – Starý zámok, Radnicu, Kostol sv. Kataríny, Klopačku, evanjelický kostol, Nový zámok a farský Kostol Nanebovzatia Panny Márie.