Náučný chodník Glanzenberg

U – Povrchové dobývky na žile Špitáler

« späť

Žila Špitáler s bohatým obsahom striebra, zlata, olova a ďalších kovov vystupovala na povrch v línii prechádzajúcej kopcom Glanzenberg. Pravdepodobne práve tu, kde bol jej rudný obsah ľahšie prístupný, sa začala prvá, najskôr povrchová ťažba. Nazdávame sa, že nemecký názov celého kopca, ktorý znamená Ligotavý, Lesklý vrch, vznikol podľa nerastov na povrchu žily, ktoré sa v slnečnom svetle leskli. Mohutnú skalnú stenu obnažila ťažba rudy (sú na nej stopy po rozpájaní horniny teplom). Úpätie lemuje plošina, vytvorená z jalovej horniny. Neskôr sa na plošine uchytila drobná vegetácia a na haldách nižšie náletové dreviny. Vyskytujú sa tu pingy (jamy vzniknuté pri povrchovom dobývaní rudy alebo po prepadnutí povrchu pri hlbinnom dobývaní). Neďaleko je stará šachta Michal.