Náučný chodník Glanzenberg

V – Baníctvo na Glanzenbergu

« späť

Na kopci Glanzenberg (z nem. Ligotavý, Lesklý vrch) vystupovali na povrch dve bohaté rudné žily Špitáler a Bieber . V 12. storočí vznikla na tomto území významná opevnená osada Bana, písomne doložená roku 1217, stredisko ťažby drahých kovov striebra a zlata. Predtým, v 3. storočí pred Kr. – 2. storočí po Kr., tu pravdepodobne ťažili drahé kovy Kelti. Banská činnosť na Glanzenbergu sa výrazne zintenzívnila vďaka kolonistom, baníkom z nemeckých krajín, v 13. storočí. Súčasťou osídlenia na temene kopca boli dve línie opevnenia, hrad, hradná kaplnka, obytné budovy baníkov a  objekty súvisiace s ťažbou a spracovaním rudy. Niektoré stavby a ťažba pretrvali až do 17.storočia.