Náučný chodník Glanzenberg

Účasť nezamestnaných na obnove

V rámci národného projektu Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva sa od roku 2012 každoročne na archeologických prácach a obnove múrov podieľajú nezamestnaní evidovaní na úradoch práce. Pre niektorých je to sezónna záležitosť, niektorí s nami spolupracujú už päť rokov. Projekt je financovaný Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

V jednotlivých rokoch tu pracovali nasledovní ľudia:

2012 2013 2014 2015 2016
Ján Chrančok Ján Chrančok Ján Chrančok Ján Chrančok Ján Chrančok
Jozef Jablonka Peter Izák Peter Izák Peter Izák Peter Izák
Nadežda Kocková Jaroslav Hric Jaroslav Hric Jaroslav Hric Pavol Martiš
Michaela Sajvaldová Michaela Sajvaldová Michaela Sajvaldová Michaela Sajvaldová Štefan Suchý
  Martin Mojžiš Peter Truban Peter Truban Peter Truban
  Stanislav Kosorín Stanislav Jurenka Stanislav Jurenka Radoslav Suchý
  Tomáš Chrančok Matej Kramár Michal Budinský Miroslav Suchý
  Milan Juhás Milan Juhás Alexandra Hrivňáková Eva Pešková